Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden

Pris: Pris och hedersbetygelser

Omfattning!!National
Tilldelande organisationerRepublikens president