Ruth och Nils-Erik Stenbäck foundation's prize

Pris: Pris och hedersbetygelser