(Senior) teacher of the year (2012) award

Pris: Pris och hedersbetygelser

Tilldelande organisationerUniversity of Helsinki, Dept of Computer Science