Omfattning!!National
Tilldelande organisationerSuomen Sikayrittäjät RY