Society of Futures Studies honorary member

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

Tulevaisuudentutkimuksen Seuran kunniajäsen
Tilldelande organisationerTulevaisuudentutkimuksen Seura