Stagnation eller självövervinning?: En tematisk analys av R.R. EKlunds Jordaltaret

  • Martin Welander (!!Recipient)

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

Litteraturvetenskapliga nämndens vid Svenska litteratursällskapet pris för bästa Pro Gradu-avhandling läsåret 2006-2007