Suomen yhtiöoikeusyhdistys ry:n kirjoituspalkinto yhdessä Timo Kaisanlahden kanssa teoksesta "Vahingonkorvaus arvopaperimarkkinoilla: Liikkeeseenlaskijan tiedonantovirhe"

Pris: Pris och hedersbetygelser