Svante Stenmans pris

  • Sjöberg, Lena (!!Recipient)

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

For promoting medical education in Swedish
Omfattning!!National
Tilldelande organisationerFinska Läkarfesällskapet