Svensklärarpris 2019

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

Svenska folkskolans vänner i år har
beslutat tilldela dig SFV:s Svensklärarpris om 5 000 euro. Priset delas ut till
svensklärare, som inspirerat och motiverat sina elever eller studerande till
studier i svenska, ökat kunskaper och intresse för de nordiska länderna eller
främjat samarbetet mellan svensklärare inom olika gemenskapsformer och
nätverk. Urvalet av prismottagarna sker i samarbete med Suomen
ruotsinopettajat (SRO).
Omfattning!!National
Tilldelande organisationerSvenska folkskolans vänner rf