Temenos Award

  • Haimila, Roosa (!!Recipient)

Pris: Pris och hedersbetygelser

Tilldelande organisationerFinnish Society for the Study of Religion