Temenos Award

Pris: Pris och hedersbetygelser

Tilldelande organisationerFinnish Society for the Study of Religion