Teologisen tiedekunnan kannustuspalkinto - Faculty of Theology Recognition Award

Pris: Pris och hedersbetygelser

Tilldelande organisationerTeologinen tiedekunta, HY