Teologisen tiedekunnan tohtoripromootio: Ultimustohtori

  • Valdemar Kallunki (!!Recipient)

Pris: Pris och hedersbetygelser

Tilldelande organisationerHelsingin yliopisto