Thanks to Scandinavia Award of the League of Finnish American Societies

Pris: Pris och hedersbetygelser

Omfattning!!International
Tilldelande organisationerLeague of Finnish American Societies