The 150-year Prize of the Finnish Medical Association

Pris: Pris och hedersbetygelser

Tilldelande organisationerFinnish Medical Association, The Finnish Medical Society Duodecim, Finska Läkaresällskapet