The 18th Matti Äyräpää Award

Pris: Pris och hedersbetygelser

Tilldelande organisationerThe Finnish Medical Society Duodecim