The Annual Finnish Veterinary Congress 2013 Poster award (Honourable mention)

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

Tieteellinen posteri Sarvela A., Läikkö T., Lundén J. & Nevas M. "Ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköissä esimiehenä toimivien eläinlääkäreiden esimies- ja johtamistaidot" palkittiin Eläinlääkäripäivillä 2013 kunniamaininnalla ja 500 euron stipendillä.