The Best Poster Award: Brain tumor imaging using a novel peptide targeting malignant brain tumors and its receptor MDGI

Pris: Pris och hedersbetygelser

Tilldelande organisationerAnnual Finnish Medical Convention (Valtakunnalliset Lääkäripäivät)