The Best Poster Award: Reactivation of the p53 pathway as a novel treatment modality for KSHV-induced lymphomas.

Pris: Pris och hedersbetygelser

OrganisationerAnnual Finnish Medical Convention (Valtakunnalliset Lääkäripäivät)