The best thesis Award 2000, Ulla-Maija Mäkilä Prize

Pris: Pris och hedersbetygelser

Tilldelande organisationerThe Finnish Society of Obstetrics and Gynecology