The Grand Award of Arvo and Lea Ylppö Foundation

Pris: Pris och hedersbetygelser

Tilldelande organisationerArvo ja Lea Ylppö Foundation