The Honoured Fellow

  • Risto Näätänen (!!Recipient)

Pris: Pris och hedersbetygelser

Tilldelande organisationerRussian Society for BioPsychiatry (RSBP) and The Russian Neuroscience Society (RNS)