The Master's Thesis Award, Faculty of Arts, University of Helsinki

Pris: Pris och hedersbetygelser

Tilldelande organisationerUniversity of Helsinki