Tieto-Finlandia 2011 award for the book Suomen jäkäläopas: Stenroos, S., Ahti, T., Lohtander, K. & Myllys, L. (eds.)

  • Stenroos, Soili (!!Recipient)

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

Editor in Chief. Other editors: Teuvo Ahti, Katileena Lohtander, Leena Myllys