Uskontotieteen pro gradu -kunniamaininta 2018

Pris: Pris och hedersbetygelser

Tilldelande organisationerUskontotiede, Helsingin yliopisto