Venäjän Tiedeakatemian ulkomainen jäsen

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

kutsuttu ulkomaiseksi jäseneksi Venäjän Tiedekatemiaan (Russian Academy of Sciences)
Omfattning!!International
Tilldelande organisationerVenäjän tiedeakatemia