Visiting Professor

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

Visiting Professor at Institute of Education, University of Tartu, Estonia (29.3.2017-31.12.2020)
Omfattning!!International
Tilldelande organisationerUniversity of Tartu, Estonia