Vuoden artikkeli Lääkärilehdessä

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

toinen sija
Omfattning!!National
Tilldelande organisationerSuomen Lääkäriliitto