Vuoden historiateos 2012: Kunniamaininta

Pris: Pris och hedersbetygelser

Tilldelande organisationerHistorian ystäväin liitto