Vuoden kesävihtiläinen

Pris: Pris och hedersbetygelser

Tilldelande organisationerVihdin kylätoimikunta