Vuoden koordinaattori LUOMUS

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

LUOMUksen jakama vuosittainen henkilöstön toiminnan palkitseminen kunniakirjalla

EU LIFE+ hankkeen ESCAPE koordinaattorin tehtävät
Tilldelande organisationerLuonnontieteellinen keskusmuseo Luomus