Vuoden ryhmäopettaja

  • Graner, Marit (!!Recipient)

Pris: Pris och hedersbetygelser

Tilldelande organisationerLääketieteen kandidaattiseura / HY ltdk