Åländska 15-åriga elevers resultatnivå i PISA 2012 -undersökningen

  • Harju-Luukkainen, Heidi (Projektledare)
  • Nissinen, Kari (Deltagare)
  • Vettenranta, Jouni (Deltagare)
  • Slotte, Jolin (Deltagare)

    Projektinformation

    StatusSlutfört
    Gällande start-/slutdatum01/08/201431/12/2014