Sök projekt

Sök i allt innehåll

Filter för Projekt

Sök koncept
Valda filter

MINÄ - Unelmista arkeen ja takaisin

Ruokonen, I. & Riionheimo, M.

Projekt: Forskningsprojekt

Early career researcher experience and researcher careers

Pyhältö, K., Toom, A., Corner, S., Virtanen, V., Löfström, E., Taina, J. & Vekkaila (o.s. Tuomainen), J.

Projekt: Forskningsprojekt

Jaettu kaupunki. Kaupunkitila kosmopoliittisena suojana.

Lappi, T., Olsson, P. & Ojanen, K.

Projekt: Forskningsprojekt

Kuntien viestinnän seuranta ja arviointi (KISA)

Herkman, J. & Lavento, H.

Projekt: Forskningsprojekt

Grammar of Amri Karbi

Philippova, N.

Projekt: Forskningsprojekt

Cytotoxic constructs targeting polysialic acid

Lehti, T., Skog, M., Lilie, H., Nacher, J. & Finne, J.

Projekt: Forskningsprojekt

Skilful Class Project

Niu, J.

Projekt: Forskningsprojekt

NINS3: Novel Instrumentation for Nuclear Safety, Security and Safeguards

Dendooven, P., Bélanger-Champagne, C. & Litichevskyi, V.

Projekt: Forskningsprojekt

@brain

Rinne, T., Wikman, P., Salo, E., Harinen, K. M. & Häkkinen , S.

Projekt: Forskningsprojekt

ADS40 in Finnish Forests

Tokola, T.

Projekt: Annan projekt

Terveyssosiaalityö näkyväksi

Yliruka, L., Satka, M., Heinonen, J. & Metteri, A.

Projekt: Forskningsprojekt

Ope osaa!

Sepp, A.

Projekt: Forskningsprojekt

MULTI: Multimodality in Translation and Interpreting

Tuominen, T., Hirvonen, M., Ketola, A., Pitkäsalo, E. & Isolahti, N.

Projekt: Forskningsprojekt

Death and Finitude

Pihlström, S.

Projekt: Forskningsprojekt

CISI: Corpus of Indus Seals and Inscriptions

Parpola, A., Prabhakar, V. N. & Koskikallio, P.

Projekt: Forskningsprojekt