Sök projekt

Forsknings- och utvecklingsprojekt inom bildkonstundervisning

Kaihovirta, H., Rimpilä, M. & Rantala, B.

01/01/201731/05/2018

Projekt: Forskningsprojekt

Regulation of online alcohol advertising: Is it possible and is it relevant from a public health perspective?

Hellman, M., Svensson, J., Lindeman, M., Raninen, A. & Katainen, A.

01/01/201731/12/2018

Projekt: Forskningsprojekt

Atria Trainee 2017-2018

Perttu, K. & Viitaharju, L.

01/01/201731/12/2018

Projekt: Annan projekt

Languages of Food and Belonging

Protassova, E., Grigorieva, A. & Lerner, J.

01/01/201731/12/2017

Projekt: Forskningsprojekt

ReiGN in Russia

Mäki-Tanila, A., Holand, O. & Muuttoranta, K.

01/01/201731/12/2017

Projekt: Forskningsprojekt

Asiantuntijapalvelu / Uudistuva Hevostal

Rantamäki-Lahtinen, L.

01/01/201730/11/2017

Projekt: Annan projekt

Roche Leppä

Leppä, S.

21/12/201631/12/2017

Projekt: Forskningsprojekt

UPS-HIFK

Slotte, A. & Schuller, R.

01/12/201631/12/2017

Projekt: Forskningsprojekt

Valtakunnallinen lintu- ja lepakkoseuranta

Valkama, J.

01/12/201631/12/2017

Projekt: Forskningsprojekt

Gente: Gender in the Nordic Teacher Education

Lahelma, E., Lappalainen, S., Tainio, L., Helakorpi, J., Toivonen, V., Öhrn, E., Oldenbring, Y., Holm, A. H. & Weiner, G.

01/12/201631/03/2017

Projekt: Forskningsprojekt

Miten elvyttää Suomen romanikieli?

Hedman, H.

01/12/201631/01/2018

Projekt: Forskningsprojekt

D4Value

Männistö, T., Tarkoma, S., Niemi, V., Varjonen, S., Christophe, F. & Kettunen, P.

01/12/201631/12/2018

Projekt: Forskningsprojekt

Digital Health Revolution 2

Sallinen, R. J., Kaunisto, M., Kettunen, K. & Kallioniemi, O.

01/12/201631/03/2019

Projekt: Forskningsprojekt

SSMA: Smarter Social Media Analytics

Salovaara, A.

01/12/201631/05/2018

Projekt: Forskningsprojekt

Helsinki Challenge 2017, Parental Box

Uusitalo-Malmivaara, L.

01/11/201631/12/2017

Projekt: Forskningsprojekt

Hyperlokaali julkaiseminen Paikallismedian uudet muodot,

Lehtisaari, K., Linden, C. & Grönlund, M.

01/11/201628/02/2018

Projekt: Forskningsprojekt

Hyperlocal publishing

Lehtisaari, K., Linden, C. & Grönlund, M.

01/11/201628/02/2018

Projekt: Forskningsprojekt

Hyperlokaali julkaiseminen. Paikallismedian uudet muodot.

Lehtisaari, K., Linden, C., Grönlund, M. & Zilliacus-Tikkanen, H.

01/11/201628/02/2018

Projekt: Forskningsprojekt

Oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus

Korkman, J. & Hietanen-Kunwald, P.

31/10/201630/04/2019

Projekt: Annan projekt

New antimicrobials against Gram-positive bacteria

Tammela, P. & Durante Cruz, C.

01/10/201630/09/2018

Projekt: Forskningsprojekt

Enabling insect farming in Southern Osthrobotnia

Nieminen, T. & Wirtanen, G.

01/10/201631/12/2018

Projekt: Forskningsprojekt

Next Generation Tool for Ecosystem Assessment

Koho, K., Tiihonen, R. & Harrison, J.

01/10/201630/09/2018

Projekt: Forskningsprojekt

PSHA 2016 planning

Korja, A., Lund, B. & Kijko, A.

01/10/201630/06/2017

Projekt: Annan projekt

Biodiversity drivers on islands and continents

Cardoso, P. M. & Macias Hernandez, N.

01/10/201630/09/2019

Projekt: Forskningsprojekt