Sök projekt

TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ MONIALAINEN YHTEISPALVELU PAIKALLISENA HALLINTANA

Heino, E., Tarkiainen, L., Rajavaara, M., Kokko, R., Seppälä, U. & Saikku, P.

01/09/201628/02/2018

Projekt: Forskningsprojekt

Säätiöiden professoripoolin apuraha 1.9.2016-31.8.2017

Raitio, J.

01/09/201631/08/2017

Projekt: Forskningsprojekt

TAHTO - Maanpuolustustahto ja taistelutahto 2000-luvun Suomessa

Tallberg, T., Kosonen, J., Jyrkinen, M., Laitinen, K. & Tiilikainen, M.

01/09/201601/02/2018

Projekt: Forskningsprojekt

Fragile cities in the global South: Societal security, environmental vulnerability and representative justice

Nygren, A., Nordguist, K., Quesada, F., Romero, M. & Tarnaala, E.

01/09/201631/08/2018

Projekt: Forskningsprojekt

ProNoLa: Protestant Legacies in Nordic Law: Uses of the Past in the Construction of the Secularity of Law

Christoffersen, L., Slotte, P., Rasmussen, T., Lind, A., Heinig, H., Knuutila, J., Bastubacka, J., Gregersen, N. H., Dreyer, R. H. C., Tönnesen, A., Årsheim, H., Sunde, J. Ø., Wejryd, C., Enkvist, V., Modéer, K. Å., Kauffman, T. & Munsonius, H.

01/09/201630/06/2019

Projekt: Forskningsprojekt

Computer-assisted testing of oral proficiency

Hilden, R.

01/08/201631/12/2017

Projekt: Forskningsprojekt

Berätta Mera

Furu, A.

01/08/201631/07/2018

Projekt: Forskningsprojekt

Digital Application for Language Learning at Work

Komppa, J., Airaksinen, H., Alm, O. M., Kotilainen, L. & Rajalahti, H.

Koneen Säätiö

01/08/201631/08/2017

Projekt: Forskningsprojekt

Societal Implications of Astrobiology

Vainio, O.

01/08/201630/06/2017

Projekt: Forskningsprojekt

Kielo: Kieltä kielenoppimiseen

Juvonen, R. & Routarinne, S.

01/08/201631/12/2018

Projekt: Annan projekt

Latvian evankelis-luterilainen teologianhistoria 1920-1944

Talonen, J.

01/08/201631/07/2017

Projekt: Forskningsprojekt

Säpe -Säveltämisen pedagogiikka

Väkevä, L., Unkari, L. & Ruismäki, H.

01/08/201631/12/2017

Projekt: Annan projekt

DFS: Donnez votre français à la science!

Scherrer, Y., Glikman, J., Avanzi, M., Benzitoun, C., Boula de Mareüil, P., Goldman, J. & Thibault, A.

01/07/201631/03/2017

Projekt: Forskningsprojekt

Insight into free tropospheric nucleation

Bianchi, F.

01/07/201631/12/2017

Projekt: Forskningsprojekt

A research project on highly educated migrant's job searching strategies

Alho, R., Nylund, M., Turunen-Zwinger, S. & Pertti, K.

01/07/201630/06/2017

Projekt: Forskningsprojekt

Kevein Innovation Platform Maunula

Palonen, E.

16/06/201621/09/2016

Projekt: Annan projekt

Innovative Literature Pedagogy, continuation

Grünthal, S.

15/06/201601/10/2017

Projekt: Annan projekt

AES: Ravinne- ja energiaomavaraisen lähiruoan tuotanto - Palopuron agroekologinen symbioosi

Helenius, J., Koppelmäki, K., Hagolani-Albov, S., Kivelä, J., Parviainen, T., Winquist, E. & Virkkunen, E.

15/06/201628/02/2017

Projekt: Forskningsprojekt

Mordvalaiskielten deskriptiivinen kielioppi

Ajanki, R. & Hamari, A.

15/06/201601/06/2019

Projekt: Forskningsprojekt

SoNoGlo: Social Media from Nordic to Global Contexts

Peterson, E.

02/06/201615/06/2017

Projekt: Forskningsprojekt

Ruokamarkkinoiden muuttuvat rakenteet ja kilpailun toimivuus

Peltoniemi, A. & Niva, M.

01/06/201631/03/2019

Projekt: Forskningsprojekt

Eroon turhasta sääntelystä - sääntelytaakan arviointi ja vähentäminen

Rantala, K., Kuokkanen, K., Alasuutari, N., Ahonen, P., Tala, J., Kautto, P., Kauppila, J., Römpötti, E. & Uusikylä, P.

VALTIONEUVOSTON KANSLIA

01/06/201628/02/2018

Projekt: Forskningsprojekt