Sök projekt

Sök i allt innehåll

Filter för Projekt

Sök koncept
Valda filter
Aktiv

Kulttuurinen moninaisuus osaksi koulun arkea ja käytänteitä

Holm, K., Åhs, V. A., Rissanen, I. & Hirvonen, E.

01/08/201931/12/2020

Projekt: Annan projekt

A Grammar of Nivkh: An isolate Paleosiberian language

Gruzdeva, E.

01/08/201931/07/2021

Projekt: Forskningsprojekt

HowUStudy

Parpala, A.

01/08/2019 → …

Projekt: Forskningsprojekt

Country Comfort

Riukulehto, S. & Lähteenniitty, A. E.

01/08/201931/12/2021

Projekt: Forskningsprojekt

Arjen teknologiaa perusopetukseen

Korhonen, T. & Packalen, M.

01/08/201931/12/2020

Projekt: Annan projekt

Innovatiivinen koulu

Korhonen, T. & Pyykkönen, P.

01/08/201931/07/2021

Projekt: Annan projekt

NOWALL: Europe and The Fall of the Berlin Wall

Nygård, S.

20/07/201931/08/2020

Projekt: Annan projekt

ACME: Arctic Cryosphere Change and Coastal Marine Ecosystems

Heikkilä, M., Weckström, K., Ribeiro, S. & Pienkowski, A. J.

01/07/201930/06/2022

Projekt: Forskningsprojekt

Dynamics of Religion at the Margins of Modern Indonesia

Herrmans, I.

01/07/201930/06/2021

Projekt: Forskningsprojekt

Translation of J.A. Ehrenström’s Correspondence

Määttä, S. K. & Nivala, M.

Suomen Kulttuurirahasto

01/07/201931/05/2022

Projekt: Annan projekt

Tomtar, trollformler och trolltecken: kontakt med det övernaturliga på två språk

Ahola, J., Willson, K. & Kouvola, K.

12/06/2019 → …

Projekt: Forskningsprojekt

Ethical Actions by Robots

Hakli, R., Mäkelä, P., Babushkina, D. & Kokkonen, T.

01/06/201931/05/2022

Projekt: Forskningsprojekt

Aineenopettajan asiantuntijuus

Hahl, K., Hilden, R., Huhtala, A. & Vesalainen, M.

01/06/2019 → …

Projekt: Forskningsprojekt

Varhaiskasvatuksen harjoittelupäiväkotitoiminnan kehittäminen

Fonsen, E., Lipponen, L., Pursi, A., Onnismaa, E. & Chydenius, H. I.

OKM

01/06/201931/12/2020

Projekt: Annan projekt

Platform tourism and urban justice

Minoia, P.

20/05/2019 → …

Projekt: Forskningsprojekt

Higher Education on Craft Traditions NN/2019

Kokko, S.

15/05/201901/10/2020

Projekt: Annan projekt

SURE: Social studies in Urban Education (SURE)

Kosunen, S., Bernelius, V., Haltia, N., Hautala, T. H., Inkinen, A. A., Jokila, S., Juvonen, S., Laaksonen, L. M., Lappalainen, S., Luoma, T., Niemi, A., Oittinen, R., Peltola, M., Pitkänen, H., Saari, J. E., Seppänen, P. & Vartiainen Huilla, H.

14/05/2019 → …

Projekt: Forskningsprojekt

Stability of singular steady states in an evolutionary biology model.

Berardo, C. & Raoul, G.

06/05/2019 → …

Projekt: Forskningsprojekt

Active Early Numeracy

Aunio, P., Sääkslahti, A. & Tervaniemi, M.

01/05/201931/12/2022

Projekt: Forskningsprojekt

ICAAP: Increasing Carbon Accumulation in Arctic Peatlands

Gallego-Sala, A., Charman, D., Anderson, K., Amesbury, M., Crichton, M., Garneau, M., Fortier, D., Väliranta, M., Koroleva, N., Beilman, D., Swidles, G., Brovkin, V., Kleinen, T. & Joos, F.

01/05/201930/04/2022

Projekt: Forskningsprojekt

UNESCO ASPnet - norssit

Muhonen, S.

01/05/201931/12/2020

Projekt: Annan projekt

Education for Sustainable Development in the Nordic Countries

Wolff, L., Jónsson, Ó. P., Bengtsson, S., Lyysgaard, J. A., Øyehaug, A. B. Ø., Didham, R. J. & Guðmundsson, B.

01/05/201931/12/2020

Projekt: Forskningsprojekt

OKTA: Kunst og friksjonsfylte fellesskap i Sápmi ()

Guttorm, H., Danbolt, M. & Kramvig, B.

01/05/201930/04/2021

Projekt: Forskningsprojekt

Microclimatic heterogeneity diverts Arctic change trajectories

Aalto, J. & Tyystjärvi, V.

Valtion perusrahoitus/hankkeet

01/05/201930/04/2022

Projekt: Helsingfors Universitetets treåriga forskningsprojekt

UNESCO ASPnet, Teacher Training Institutions; African GCED

Muhonen, S., Detzel, S., Anger, K., Lee, Y., Chama, B., DEMARCHI, T. D. R., GARZA , O. F., GHERT, S., IYAYA, R., JALLOUN , O. A., TOMBERG, J., TUGA, B., VAN INGELGHEM , M., YI , K. & Mattila, P.

15/04/201931/12/2020

Projekt: Annan projekt