Palautumaton sytokromi P450-entsyymien esto ja kliinisesti merkittävät lääkeaineyhteisvaikutukset: Yhteisvaikutuksia in vitro tiedosta ennustavien menetelmien kehittäminen

Projekt: Forskningsprojekt

Projektinformation

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/09/201431/08/2018