Administrativa sanktionsavgifter

Projektinformation

Beskrivning

Forskningsprojektet har inletts på initiativ av det finska justitieministeriet och finansieras i huvudsak av Nordiska ministerrådet. Forskningsprojektets centrala mål är att jämföra administrativa sanktionsavgiftssystem i nordisk kontext och utreda i synnerhet i vilken utsträckning straffprocessuella rättssäkerhetsgarantier bör beaktas i anknytning till sanktionsavgifter.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/201231/05/2015

Vetenskapsgrenar

  • 513 Juridik