Age of tree root and understorey rhizome carbon across ecological gradients in boreal forests - radiocarbon isotope approach (Puiden juurten ja aluskasvillisuuden maavarsien hiilen ikä ekologisilla gradienteilla boreaalisissa metsissä - 14C- isotooppimenetelmä (funding Academy of Finland)

Projekt: Forskningsprojekt

Filter
Handledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Sökresultat