Aineenopettajan ammatillisen kasvun ja ainedidaktisen osaamisen kehittäminen luonnontieteiden alalla

Projekt: Forskningsprojekt

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Biologian ja maantieteen aineenopettajan didaktisen osaamisen kehittäminen osanan aineenopettajan maiterikoulutusken kehittämistä.
Kort titelOpettajankoulutus
AkronymAAKE
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/08/201731/12/2019
  • AAKE-hankkeen pedagoginen kahvila

    Justus Mutanen (Ordförande i organisationskommitté)

    8 mars 2018

    Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium