Aineenopettajan ammatillisen kasvun ja ainedidaktisen osaamisen kehittäminen luonnontieteiden alalla

Projekt: Forskningsprojekt

Sökresultat

  • AAKE-hankkeen pedagoginen kahvila

    Justus Mutanen (Ordförande i organisationskommitté)

    8 mars 2018

    Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium