ALDIGA; biodiesel from mixotrophic microalgae

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Tekes-Biorefine hanke. Koord: VTT/ Merja Penttilä. Partnerit HY-Ymp. tiet. lts., SYKE, 12 yritystä
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/09/201031/12/2012