ALVAR AALLON KIRKKOARKKITEHTUURI

  • Kuorikoski, Arto Mikael, (Projektledare)

Beskrivning

Tutkimushankkeen tehtävänä on täyttää nämä suomalaisen kulttuurihistorian kannalta vakavat puutteet. Hankkeessa toteutettavassa monografiassa Aallon kirkkoja tarkastellaan kolmella tasolla, rakennetun, tiloissa harjoitetun ja tilallisesti koetun uskonnon kautta. Ensimmäisellä tasolla Aallon kirkot sijoitetaan modernien kansainvälisten kirkkoarkkitehtuurivirtausten kentälle. Seuraavalla tasolla kirkkoja arvioidaan teologis-liturgisesta näkökulmasta. Kolmannella tasolla tarkastellaan Aallon kirkkojen reseptiota, niiden herättämiä merkityksiä ja kertomuksia osana rakennetun uskonnon jatkumoa.

Tutkimushankkeen aihe osoittaa viime vuosina virinnyttä käytännöllisen teologian kiinnostusta taiteeseen ja arkkitehtuuriin liittyviin kysymyksiin. Teologinen taiteen ja arkkitehtuurin tutkimus on kuitenkin kärsinyt riittämättömistä taidemaailmaa kartoittavista tutkimusvälineistä ja -metodeista. Tutkimushanke on laajalti verkostoitunut niin koti- kuin ulkomaillakin. Tutkimukselle varsin tärkeän perustan muodostaa hakijan suunnittelema ja toteuttama modernia kirkkoarkkitehtuuria laajalti esittelevä Kuvio kuva-arkisto, joka sisältää noin 13.000 kuvaa suomalaisista ja keskeisistä eurooppalaisista arkkitehtuurikohteista.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/200931/12/2011

Finansiering

  • Unknown funder: 195 450,00 €

Keywords

  • 614 Teologi
  • 613 Konstvetenskap