Ammattien laaja-alaistuminen ja sen työpoliittinen merkitys (Hybridisation of occupations and related labour policy)

  Projektinformation

  Beskrivning

  Tutkimuksessa analysoidaan ammattien laaja-alaistumista kone- ja metallialalla ja hyvinvointi/kulttuurialalla ja siihen liittyvää ammatillisen osaamisen muutosta; tarkastellaan ammattien laaja-alaistumista ammatinvalinnanohjauksen näkökulmasta. Muutokset voivat liittyä teknologiaan ja toimintaympäristöön, organisatorisiin muutoksiin, mutta myös ammatin sisäisiin ja ammattien välisiin suhteisiin. AIneistona ovat haastattelut ja työpaikkailmoitukset.
  The aim is to study hybridization of occupations. Occupations absorb new areas of work, and often the new hybrid occupations are in-between two or more business fields. The hybridization is related to organizational re-structuring, technological changes, revision of regulation and law, re-organization of the business field and reshaping of occupational territories. The research methodology comprises quantitative data, including register data on job announcements and occupational statistics, and qualitative data, including interviews of experts in labour market issues and group interviews in companies.
  StatusSlutfört
  Gällande start-/slutdatum01/11/201331/07/2014

  Vetenskapsgrenar

  • 5141 Sociologi
  • 515 Psykologi