Asuintuntijuudet hyvinvointialueiden rakentamisessa

Projekt: Forskningsprojekt

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Tutkimuksessa tarkastellaan asiantuntijuutta hyvinvointialueuudistuksen valmistelussa. Tutkimme muun muassa sitä, millaista asiantuntijuus hyvinvointialueiden valmistelussa on, miten uudistus uudelleen määrittää organisatorista asiantuntijuutta ja millaista asiantuntemusta erilaisissa positioissa tarvitaan.
Tutkimus toteutetaan tapaustutkimuksena ja kohdealueiksi on valittu Pohjois-Pohjanmaan ja Pirkanmaan hyvinvointialueet. Tutkimuksessa toteutetaan molemmilla alueilla yksi ryhmähaastattelu, joihin pyydetään mukaan 5-6 keskeisessä roolissa hyvinvointialueen valmistelussa olevaa asiantuntijaa.
AkronymHYVA
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/03/202231/12/2022