Avoimen valtiotieteen aineopiskelijoiden opintojen motivaatiot, narraatiot ja sosiaalis-intellektuaaliset merkitykset

Projekt: Forskningsprojekt

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Tutkimuksen aineistona on kahdeksantoista valtsikan opiskelijoiden laajaa temaattista informanttihaastattelua. Tavoitteena on syventää pilottitutkimuksella eurooppalaisen, suomalaisen ja HY:n avoimen yliopiston empiirisiä tutkimuksia ja profiileja Avoimen yliopiston aktiivisista opiskelijoista ja heidän toiminnastaan, verkostoistaan ja intentioistaan. Mikä merkitys Avoimen yliopiston opiskelukulttuurilla ja tiedolla on opiskelijoiden kansalaisuuden ja elämänpoliittisten valintojen, sosiaalisen ja ammatillisen elämän kehittämisresurssina, käsitteellistäjänä ja refleksiivisyyden aihiona.
Tarkastelun aspektit ovat: Opiskelijaidentiteettien tarkentaminen ja syventäminen;Tiedonintressien selvittäminen ja soveltamisodotukset
Tiedonpolitiikka ja tutkimus; Oppimisympäristö ja lähdekritiikki verkko- ja mediayhteiskunnassa, some-sukupolvet; Tutkimus ja käytäntö, riskinen ja refleksiivinen (epävarma)tieto, tieteidenvälisyys; Avoin yliopisto, opetus ja opiskelijan sosiaalinen, pedagoginen ja kansalaisverkottuminen; Avoimen pedagogisen instituution ja verkoston kehittämisen pullonkaulat ja mahdolli-
suudet.
Tutkimuksen johtoryhmässä ovat mukana Dos. Juhani Ihanus, KTT Saara Repo, koulutuspäällikkö Eeeva-liisa Nisula ja KTM Pirkko Raudaskoski.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/10/201431/12/2016