Axon degeneration: new mechanisms, biomarkers and treatment

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Three-year research project
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/201731/12/2020

Finansiering

  • Valtion perusrahoitus/hankkeet
  • FINSKA LÄKARESÄLLSKAPET RF
  • University of Helsinki
  • Academy of Finland