Axon degeneration: new mechanisms, biomarkers and treatment

Projekt: Forskningsprojekt

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Three-year research project
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/201731/12/2020

Finansiering

  • Valtion perusrahoitus/hankkeet: 30 000,00 €
  • FINSKA LÄKARESÄLLSKAPET RF: 10 000,00 €
  • University of Helsinki: 150 000,00 €
  • Academy of Finland: 278 070,00 €