Bank of Finnish Terminology in Arts and Sciences: Botany

Projekt: Forskningsprojekt

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Tieteen kansallinen termipankki on tieteellisten termistöjen virtuaalista tutkimusinfrastruktuuria Suomeen rakentava tutkimushanke

Tavoitteet: Kaikkien Suomessa harjoitettujen tieteenalojen terminologisen tietokannan rakentaminen avoimesti käytettäväksi termipankiksi. Virtuaalisena infrastruktuurina pankki mahdollistaa sekä eri tieteenalojen välisen että tutkijoiden ja kansalaisten välisen vuorovaikutuksen ja parhaimmillaan yhdistää myös kansainvälisiä kieliyhteisöjä Euroopassa.
Tutkimusmenetelmät ja aineistot: Eri tieteenaloilla käytettävien terminologioiden kokoaminen, järjestäminen ja kehittäminen avoimesti käytettäväksi tietokannaksi TSV:n palvelimelle. Pilottihankkeina oikeustieteen, kasvitieteen ja kielitieteen terminologioiden keruu ja työstäminen tutkijoiden yhteisellä työskentelyalustalla. Viiden vuoden rahoituskaudella hankkeessa työskentelee kaksi terminologiaoppiin ja kieliteknologiaan erikoistunutta suomen kielen tutkijaa.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum03/01/2011 → …

Vetenskapsgrenar

  • 118 Biovetenskaper
  • 6121 Språkvetenskaper
  • 516 Pedagogik
  • 518 Medie- och kommunikationsvetenskap