Becoming a Teacher (Opettajaksi kehittymässä)

Projekt: Forskningsprojekt

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Tutkimusprojektimme Becoming A Teacher on kansainvälinen seurantatutkimus tutkimus (2017-2022), jossa tutkitaan luokanopettajaopiskelijoiden kehittymistä opintojen aikana. Kasvatustieteiden tiedekunnassa Helsingin yliopistolla on tehty suuria muutoksia opettajankoulutuksen ohjelmiin ja on tärkeää, että meillä olisi myös tutkimuspohjaista, perusteltua tietoa sen toimivuudesta ja vaikutuksista. Kasvatustieteiden osaston lisäksi mukana projektissa on edustettuna Viikin Normaalikoulu, mikä on erityisen arvokasta seurattaessa kehittymisprosessia läpi opintojen. Harjoittelujaksot ovat merkityksellinen osa ammatillista kehittymistä.

Tämä viisivuotinen seurantatutkimus toteutetaan kahdessa maassa (Itävalta ja Suomi), joka mahdollistaa myös kansainvälisen vertailun mutta tarjoaa samalla viitekehyksen tarkastella opettajaksi kehittymisen ja opettajankoulutuksen kansallisia erityispiirteitä. Tavoitteena tutkimusprojektissa on valottaa uuden, vuonna 2017 voimaan tulleen tutkintouudistuksen merkitystä opettajaopiskelijoiden kehittymisprosessille. Tutkimusaineistoa kerätään sekamenetelmillä (mixed methods), jotta tavoitettaisiin ilmiön moninaisuus. Laadullinen aineisto perustuu pääosin haastatteluihin ja opiskelijoiden tuottamien artefaktien (esimerkiksi seminaarityöt ja kirjoitelmat) analyysiin. Sen lisäksi kerätään kvantitatiivista aineistoa teettämällä myös seuraaville aloittaville vuosikursseille kyselyitä, joka mahdollistaa seurannan lisäksi tulevien vuosien vertailun keskenään. Aineistoa tullaan keräämään 1-2 kertaa vuodessa tulevien viiden vuoden ajan.
AkronymBAT
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/08/201731/12/2024