Beskrivning

Vitamin B12 production by Propionibacterium freudenreichii in bran protein ingredients is investigated
Kort titelVitamin B12
AkronymBIOFORCE
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/03/201731/03/2018

Vetenskapsgrenar

  • 416 Livsmedelsvetenskap